Даръ отъ Мениска, отца

CIII.

Даръ отъ Мениска, отца, на гробъ рыбака Пелагона:
Верша съ весломъ. Помяни, странникъ, его нищету!
203