Срокъ настанетъ: въ землѣ

XLV.

Срокъ настанетъ: въ землѣ
Будешь лежать,
Ласковой памяти

Не оставя въ сердцахъ.
Тщетно живешь!
Розы Піеріи

Лѣнь тебѣ собирать,
Съ хоромъ подругъ.
Такъ и сойдешь въ Аидъ,

Тѣнь безъ лика, къ толпѣ
Смутныхъ тѣней,
Стертыхъ забвеніемъ.

139