Пиршественная молитва

XX.

ПИРШЕСТВЕННАЯ МОЛИТВА.

Кипръ ли твой престолъ, иль Пафо́съ, Панормъ ли,—
Къ намъ, на пиръ подругъ, низойди, Киприда,
И сама разлей въ золотыя чаши
Нектаръ небесный,

Растворенъ весельемъ и легкой нѣгой...

108