Помнятъ въ Спартѣ

XXVIII.

Помнятъ въ Спартѣ Аристодема
Крылатое слово: въ силѣ слово то.
Царь сказалъ: „Человѣкъ — богатство“.
Нѣтъ бѣдному славы, чести — нищему.
72