Лѣто

XVI.

ЛѢТО.

Сохнетъ, други, гортань,—
Дайте вина!
Звѣздный ярится Песъ.

Пекла лѣтняго жаръ
Тяжекъ и лютъ;
Жаждетъ, горитъ земля.

Не цикада — пѣвецъ!
Ей ни по чемъ
Этотъ палящій зной:

Все звенитъ, да звенитъ,
Въ чащѣ вѣтвей,
Стрекотомъ жесткихъ крылъ,

56

Все гремитъ,— а въ лугахъ
Злою Звѣздой
Никнетъ сожженный цвѣтъ.

Вотъ пора: помирай!
Бѣсятся псы,
Женщины бѣсятся.

Мужъ — безъ силъ: изсушилъ
Чресла и мозгъ
Пламенный Сиріусъ.

57