Caveant Consules

229

CAVEANT CONSULES.

Мудрецы многосердечья,
Всѣхъ временъ, сердецъ и странъ
Разумѣемъ мы нарѣчья —
И поймемъ тебя, тиранъ!...
Такъ, въ бездушьи лицемѣрномъ,
Такъ, въ безвѣрьи многовѣрномъ.
Возрастаетъ межъ гробовъ
Поколѣніе рабовъ.

 

Первая электронная публикация — РВБ.