Signum Rosae. (Huitain)

SIGNUM ROSAE.
HUITAIN.

Гдѣ Роза дышитъ, мѣсто свято.
Съ ней странствую не одинокъ.
У трехъ путей ждала Геката:
Я свилъ ей розовый вѣнокъ.
И розой мѣченъ — мой клинокъ
Лучомъ пронзаетъ мрака дѣтищъ,
И парусъ мчитъ въ моряхъ челнокъ,
И панцырь блещетъ изъ-подъ вретищъ.