Роза Трехъ Волхвовъ

V.
РОЗА ТРЕХЪ ВОЛХВОВЪ.

Вся надъ башней звѣздочета Роза;
Пчелъ рой поитъ безъ счета Роза.

Но таитъ заимфомъ дымно-рдянымъ
Царскія въ Эдемъ ворота Роза.

Заронила къ тремъ. волхвамъ, въ три улья,
Райскій медъ святого сота Роза.

Расцвѣла въ садахъ царевыхъ, долу,
У священнаго кивота Роза.

Изъ пурпурныхъ нѣдръ явила чудо
Голубинаго возлета Роза.

Въ твердь глядятъ волхвы: звѣздою новой
Славитъ ночь солнцеворота Роза.