Роза Преображенія

II.
РОЗА ПРЕОБРАЖЕНІЯ.

Всѣмъ Арменія богата, Роза!
Но пышнѣй тіаръ и злата Роза.

Много въ древней храмовъ островерхихъ;
Но священнѣй Арарата — Роза.

Принесли твой свѣтъ отъ Суристана
Дэвы до ключей Эвфрата, Роза;

94

И до двери Тигра отъ Персиды
Пери — нѣгу аромата, Роза.

Ты въ канунъ сіяешь Вардавара
До восхода отъ заката, Роза.

Въ Вардаваръ Мессіи, на Ѳаворѣ,
Расцвѣла, въ Эдемъ подъята, Роза.