Синева морей

57

СИНЕВА МОРЕЙ.

О, пиръ очей! О, созерцаній
Олимпъ! О, гордый кругозоръ
Морей — отъ розовыхъ Авроръ
До замирающихъ мерцаній!

О, пиръ очей на высотахъ!
Въ сафирныхъ чашахъ ихъ напитокъ!
Ихъ упоеній на устахъ
Неизреченный нѣмъ избытокъ.

Какъ оторву я жадный плѣнъ
Отъ нектара лазури сладкой?
Я гасну, голубыхъ Сиренъ
Пѣвучей ослѣпленъ загадкой.

Первая электронная публикация — РВБ.