Два голоса

II.

ДВА ГОЛОСА.

И горлицъ рокотъ,
      Мнѣ ворковалъ:
      Но прерывалъ
Ихъ орлій клёкотъ.

И нѣги лепетъ
      Меня ласкалъ:
      Но звѣздъ сверкалъ
Ревнивый трепетъ.

И взглядъ разлуки
      Меня держалъ:
      Но челнъ бѣжалъ
За мысъ излуки...

О яблонь въ долѣ
      Весенній цвѣтъ! —
      О снѣжный свѣтъ
Въ небесномъ полѣ!..

Первая электронная публикация — РВБ.