Vates.

122

VATES.

А. Р. Минцловой.

Не видитъ видящій мой взоръ,
Далекъ — и близокъ, остръ — и слѣпъ,
И милъ и страшенъ вамъ:
Привыкъ тонутъ въ лазури горъ
И улыбаться въ черный склепъ —
Просвѣтнымъ синевамъ.

Не видя, видитъ онъ, сквозь сонъ,
Что въ тайнѣ душъ погребено,
Какъ темный сѣвъ полей.
И слышитъ: въ полѣ рѣетъ звонъ,
И наливается зерно
Подъ шелесты стеблей.